Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 1. 7. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci na žádost ze dne 18. 6. 2019 (čj. ČOI 80932/19/3000) týkající se výsledku kontroly u podnikatele.     

Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 24. 6. 2019 – čj. ČOI 83018/19/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena