Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 1. 9. 2016

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 1. 9. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 19. 8. 2016 na žádost týkající se výsledků správního řízení se společností Oknoservis, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 11. 8. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 101008/16/3000, týkající se  výsledků správního řízení se společností Oknoservis, s.r.o. Žadateli bylo sděleno, že společnosti Oknoservis, s.r.o. byla za porušení ust. § 19 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, uložena pokuta ve výši 5000 Kč a povinnost zaplatit náklady řízení ve výši 1000 Kč.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 19. 8. 2016 – čj. ČOI 104385/16/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena