Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 10. 5. 2016

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 10. 5. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 26. 4. 2016 na žádost týkající se výsledku šetření u podnikatele.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 22. 4. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 47798/16/3000, týkající se  výsledku šetření u podnikatele.   Žadateli bylo sděleno, že podnikateli byla uložena sankce ve výši    15. 000, – Kč za porušení právní povinnosti uvedené v ust. § 3 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele za prodej nápoje v nesprávném množství.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 26. 4. 2016 – čj. ČOI 50791/16/3000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena