Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 10. 5. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 27. 4. 2018 na žádost týkající se počtu podání vůči společnosti žadatele.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně  byla dne 26. 4. 2018 pod čj. ČOI 57160/18/3000 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se počtu podání vůči společnosti žadatele.  

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 27. 4. 2018 – čj. ČOI 58525/18/3000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena