Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 10. 7. 2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 26. 6. 2017 na žádost týkající se výsledku kontroly u spol. Merafield, s.r.o. 
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 19. 6. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 84353/17/3000, týkající se  výsledku kontroly u spol. Merafield, s.r.o.   
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 26. 6. 2017 – čj. ČOI 86846/17/3000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena