Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 11. 10. 2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 2. 10. 2017 na žádost týkající se výsledku kontroly a výše pokuty uložené společnostem ČK Jobs Partners, s.r.o. a Strict Brands, s.r.o.  

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 19. 9. 2017 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 124542/17/3000, týkající se  výsledku kontroly a výše pokuty uložené společnosti ČK Jobs Partners, s.r.o. a Strict Brands, s.r.o.   

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 2. 10. 2017 – čj. ČOI 128349/17/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena