Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 11. 4. 2016

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 11. 4. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 30. 3. 2016 na žádost týkající se výsledku šetření u  společnosti ASKO-NÁBYTEK, spol. s r. o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 21. 3. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 35493/16/3000, týkající se  výsledku šetření u  společnosti ASKO-NÁBYTEK, spol. s r.o.    
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 30. 3. 2016 – čj. ČOI 36715/16/3000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena