Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 11. 7. 2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 26. 6. 2017 na žádost týkající se výsledku kontroly na podnět u spol. AAA pro dům, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 15. 6. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 83438/17/3000, týkající se  výsledku kontroly na podnět u spol. AAA pro dům, s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 26. 6. 2017 – čj. ČOI 85165/17/3000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena