Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 11. 9. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 2. 9. 2020 (čj. ČOI 118145/20/3000) týkající se poskytnutí kopie rozhodnutí vydaného Inspektorátem ČOI Jihomoravský a Zlínský – čj. ČOI 122811/19/3000/R/Hol.
Žadateli bylo požadované rozhodnutí poskytnuto v anonymizované podobě a odesláno elektronicky datovou schránkou dne 9. 9. 2020 – čj. ČOI 119269/20/3000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena