Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 12. 09. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci poskytnutou dne 28. 8. 2018 na žádost týkající se výsledků šetření na podnět žadatele.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 20. 8. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 107636/18/3000 týkající se výsledku šetření na podnět žadatele.

Žadateli byly poskytnuty požadované dokumenty – záznam o úkonech před kontrolou, zahájení kontroly, protokol o kontrole. Povinný subjekt poskytl pouze ty informace, které vznikly při plnění kontrolní činnosti jeho vlastní činností. Informace, které získal povinný subjekt od třetích osob při plnění úkolů v rámci kontrolní činnosti a které žadatel také požadoval (např. vyjádření kontrolovaných osob aj.), v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 ZSPI povinný subjekt neposkytl a rozhodnutím částečně odmítl.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky, rozhodnutí bylo odesláno jako doporučená listovní zásilka dne 28. 8. 2018 – čj. ČOI 110449/18/3000 a 109407/18/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena