Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 13. 10. 2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 4. 10. 2017 na žádost týkající se výše sankce podnikající fyzické osobě.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 8. 9. 2017 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 120073/17/3000, týkající se výše sankce podnikající fyzické osobě. Žadatel byl vyzván dne 22. 9. 2017 k doplnění žádosti, kterou dne 26. 9. 2017 doplnil.       

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 4. 10. 2017 – čj. ČOI 129733/17/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena