Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 13. 11. 2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 1. 11. 2017 na žádost týkající se výsledků kontrol provedených ČOI v letech 2015, 2016 a 2017 u podnikajících fyzických osob dle seznamu.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 26. 10. 2017 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 142589/17/3000, týkající se výsledků kontrol provedených ČOI v letech 2015, 2016 a 2017 u podnikajících fyzických osob dle seznamu.   

Žadateli byly poskytnuty informace o provedených kontrolách u požadovaných podnikajících fyzických osob s uvedením data kontroly, s popisem případného zjištěného porušení zákona a s výší uložené pokuty (pokud bylo zjištěno porušení zákona a pokuta byla uložena). Jednalo se o informace ke 24 podnikajícím fyzickým osobám, z toho u 16 subjektů nebyly kontroly v uvedeném období provedeny, u 5 subjektů byly provedeny kontroly bez zjištění a u 3 subjektů bylo zjištěno porušení zákona s následným uložením sankce.  

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 1. 11. 2017 – čj. ČOI 145098/17/3000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena