Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 13. 4. 2017

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 13. 4. 2017  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 6. 4. 2017 na žádost týkající se výsledku kontroly na podnět.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 30. 3. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 46680/17/3000, týkající se  výsledku kontroly na podnět.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 6. 4. 2017 – čj. ČOI 48197/17/3000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena