Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 14. 11. 2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 4. 12. 2017  a doplněnou dne 13. 12. 2017 na žádost týkající se výsledku kontroly na podnět u spol. AAA pro dům, s.r.o.  

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 24. 11. 2017 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 155725/17/3000, týkající se  výsledku kontroly na podnět u spol. AAA pro dům, s.r.o. a doplněná žádostí ze dne 4. 12. 2017.    

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE a doplněná odpověď ZDE ve formátu PDF) dne 4. 12. 2017 – čj. ČOI 157032/17/3000 a dne 13. 12. 2017 – čj. ČOI 162096/17/3000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena