Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 14. 11. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 5. 11. 2018 na žádost týkající se výsledku šetření provedeného na základě podnětu žadatele.  

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne     26. 10. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp. zn. ČOI 1203/30/18, týkající se výsledku šetření provedeného na základě podnětu žadatele.    

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 5. 11. 2018 – čj. ČOI 140509/18/3000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena