Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 14. 7. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti ze dne 4. 7. 2022, čj. ČOI 87472/22/3000 týkající se poskytnutí rozhodnutí k  řízení s podnikatelem – fyzickou osobou. Žadateli byly informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou dne 8. 7. 2022 – čj. ČOI 87573/22/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena