Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 14. 9. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 18. 8. 2020 (čj. ČOI 112295/20/3000) týkající se poskytnutí informací o podání, na jehož základě byla provedena u subjektu žadatele ze strany ČOI kontrola. Žádost byla v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 ZSPI odmítnuta, protože požadované informace povinný subjekt získal od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím.  
Žadateli bylo rozhodnutí poskytnuto elektronicky datovou schránkou (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 1. 9. 2020 – čj. ČOI 117348/20/3000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena