Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 15. 7. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 27. 6. 2019 (čj. ČOI 84666/19/3000) týkající se výsledku šetření u  společnosti f-store, s.r.o.    

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky emailem (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 2. 7. 2019 – čj. ČOI 86283/19/3000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena