Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 16. 10. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 4. 10. 2020 (sp.zn. ČOI 990/31/20) týkající se výsledku správního řízení se spol. Remoraid, s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 8. 10. 2020 – čj. ČOI 134005/20/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena