Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 16. 11. 2016

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 16. 11. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 2. 11. 2016 na žádost týkající se poskytnutí podání, na jehož základě byla u žadatele provedena kontrola.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 27. 11. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 140446/16/3000, týkající se poskytnutí podání, na jehož základě byla u žadatele provedena kontrola.
Žadateli bylo  odpovězeno elektronicky (dopis – rozhodnutí – ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 2. 11. 2016 – čj. ČOI 142886/16/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena