Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 16. 2. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 5. 2. 2018 na žádost týkající se výsledku šetření, provedeného na základě podnětu žadatele ve společnosti HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.  

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 31. 1. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 15772/18/3000, týkající se výsledku šetření, provedeného na základě podnětu žadatele ve společnosti HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.    

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 5. 2. 2018 – čj. ČOI 16698/18/3000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena