Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 16. 8. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti  sp.zn. ČOI 875/30/21 týkající se výsledku šetření u spol. ATJ Energo, s.r.o.  Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 9. 8. 2021 – čj. ČOI 101829/21/3000.

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena