Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 17. 3. 2015

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 17. 3. 2015:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 5. 3. 2015 na žádost týkající se výsledku šetření ve věci WS International, a. s.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 18. 2. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 20964/15/3000, týkající se výsledku šetření ve věci WS International, a. s.
Žadateli byla odpověď poskytnuta dopisem  (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 5. 3. 2015 – čj. ČOI 27487/15/3000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena