Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 17. 4. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci na žádost ze dne 1. 4. 2019 (čj. ČOI 45309/19/0100) týkající se výsledku kontroly v provozovně Billa v Brně.
Informace byla žadateli poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 9. 4. 2019 – čj. ČOI 48771/19/3000.

 

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena