Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 18. 12. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 9. 12. 2019 (sp.zn. ČOI 158242/19/3000) týkající se výsledku šetření u společnosti HR WOOD, s.r.o.

Žadateli byla odpověď poskytnuta osobně (dopis ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 9. 12. 2019 – čj. ČOI 158266/19/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena