Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 18. 2. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 2. 2. 2020 (čj. ČOI 16238/20/3000) týkající se výsledku šetření u společnosti RABAKO TRADE, s.r.o. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 11. 2. 2020 – čj. ČOI 19798/20/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena