Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 19. 2. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 21. 1. 2021 (sp.zn. ČOI 16612/30/21) týkající se výsledku správního řízení se spol. Remoraid, s.r.o. Žadateli bylo sděleno, že v současnosti je rozhodnutí inspektorátu nepravomocné, protože společnost podala odvolání. Rozhodnutí v odvolacím řízení bude k dispozici nejpozději do dvou měsíců a po vydání konečného rozhodnutí bude žadatel o výsledku řízení informován.
Žadateli byla odpověď zaslána poštou jako listovní zásilka  9. 2. 2021 – čj. ČOI 20015/21/3000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena