Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 19. 4. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 3. 4. 2021 (sp.zn. ČOI 43/30/21) týkající se výsledku správního řízení k podnikající fyzickou osobou.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 12. 4. 2021 – čj. ČOI 48828/21/3000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena