Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 2. 1. 2015

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 2. 1. 2015:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 18. 12. 2014 na žádost týkající se výsledků správního řízení s podnikatelem.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 15. 12. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 3249/30/14,   týkající se výsledků správního řízení s podnikatelem.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 18. 12. 2014 – čj. ČOI 138224/14/3000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena