Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 2. 12. 2015

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 2. 12. 2015:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 19. 11. 2015 na žádost týkající se výsledku šetření u společnosti BRNOCAR, a.s.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 16. 11. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 122065/15/3000, týkající se  šetření u společnosti BRNOCAR, a.s.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 19. 11. 2015 – čj. ČOI 123528/15/3000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena