Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 2. 3. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 12. 2. 2020 (čj. ČOI 21725/20/3000) týkající se výsledku šetření u společnosti BeF Home, s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 24. 2. 2020 – čj. ČOI 25071/20/3000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena