Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 20. 7. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti ze dne 30. 6. 2022, čj. ČOI 86275/22/3000 týkající se stavu řízení se spol.  REWIN BRNO, s.r.o. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 12. 7. 2022 – čj. ČOI 88722/22/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena