Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 20. 8. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 3. 8. 2021 (čj. ČOI 101007/21/3000) týkající se poskytnutí posledních tří rozhodnutí za porušení § 54 odst. 4 písm. a) zákona č. 90/2016 Sb.
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 11. 8. 2021 – čj. ČOI 104122/21/3000.

 

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena