Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 20. 9. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 10. 9. 2018 na žádost týkající se výsledku šetření na podnět žadatele. 

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 4. 9. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 114423/18/3000, týkající se výsledku šetření na podnět žadatele.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 10. 9. 2018 – čj. ČOI 116511/18/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena