Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 21. 1. 2019

 

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 14. 1. 2019 na žádost týkající se výsledku kontroly u  podnikatele.  

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 18. 12. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI, evidovaná pod čj. ČOI 164915/18/3000, týkající se výsledku kontroly u podnikatele.  

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 14. 1. 2019 – čj. ČOI 5309/19/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena