Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 21. 3. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci poskytnutou dne 11. 3. 2019 na žádost týkající se výsledku kontroly u podnikatele.  

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 3. 3. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod sp.zn. ČOI 253/30/19 týkající se výsledku kontroly u podnikatele.  

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 11. 3. 2019 – čj. ČOI 33035/19/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena