Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 21. 6. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 11. 6. 2018 na žádost týkající se výsledku kontroly u  podnikatele.  

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 4. 6. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 74234/18/3000, týkající se výsledku kontroly u podnikatele.  

 Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 11. 6. 2018 – čj. ČOI 77043/18/3000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena