Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 21. 7. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti ze dne 7. 7. 2022, čj. ČOI 88005/22/3000 týkající se kontroly u společnosti    OKAY,s.r.o. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 13. 7. 2022 – čj. ČOI 89056/22/3000.

 

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena