Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 21. 9. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 6. 9. 2018 na žádost týkající se výsledku šetření u společnosti Whitebox, s.r.o.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 29. 8. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 111904/18/3000, týkající výsledku šetření u společnosti Whitebox, s.r.o.   

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 6. 9. 2018 – čj. ČOI 113332/18/3000.

 

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena