Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 22. 10. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 23. 9. 2021 (sp. zn. ČOI 1137/30/21) týkající se poskytnutí rozhodnutí vydaných inspektorátem ČOI se sídlem v Brně za posledních 5 let, a to za porušení ust. § 3 odst. 1 zákona o pohonných hmotách, a to za nedodržení jakostního parametru „indukční perioda – oxidační stabilita.“ Žadateli bylo sděleno, že předmětný inspektorát vydal jedno rozhodnutí čj. ČOI 81276/21/3000 ze dne 28. 6. 2021, k němuž poskytl i druhoinstanční rozhodnutí vydané ústředním inspektorátem dne 30. 9. 2021, čj. ČOI 125376/21/0100/Bal/Št.
Žadateli byly dokumenty zaslány elektronicky dne 12. 10. 2021 – čj. ČOI 127878/21/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena