Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 22. 2. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci poskytnutou dne 11. 2. 2019 na žádost týkající se výsledku kontroly u spol. PRO-DOMA, SE.  

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 31. 1. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod čj. ČOI 16177/19/3000 týkající se výsledku kontroly u spol. PRO-DOMA, SE.  

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 11. 2. 2019 – čj. ČOI 18093/19/3000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena