Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 22. 6. 2015

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 22. 6. 2015  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 10. 6. 2015 na žádost týkající se výsledku kontrol realitních kanceláří  provedených na podnět spotřebitele.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 5. 6. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 63335/15/3000, týkající se  výsledku kontrol realitních kanceláří provedených na podnět spotřebitele.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 10. 6. 2015 – čj. ČOI 64813/15/3000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena