Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 22. 7. 2015

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 22. 7. 2015  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 8. 7. 2015 na žádost týkající se výsledku kontroly u společnosti J.P.N. Cars, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 3. 7. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 73565/15/3000, týkající se  výsledku kontroly u společnosti J.P.N. Cars, s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 8. 7. 2015 – čj. ČOI 74347/15/3000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena