Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 22. 8. 2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 15. 8. 2017 na žádost týkající se výsledku šetření na podnět žadatele.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 7. 8. 2017 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp. zn. ČOI 1831/30/17, týkající se výsledku šetření na podnět žadatele.   

 Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 15. 8. 2017 – čj. ČOI 108773/17/3000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena