Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 22. 8. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci na žádost ze dne 7. 8. 2019 (čj. ČOI 101265/19/3000) týkající se výsledku kontroly u společnosti Auto AD, s.r.o.

Informace  byla žadateli  odesláno elektronicky (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 14. 8. 2019 – čj. ČOI 103144/19/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena