Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 23. 1. 2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 11. 1. 2017 na žádost týkající se výsledků šetření u společnosti K-OKNA Group, s.r.o.  

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 6. 1. 2017 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 3975/17/3000, týkající se výsledků šetření u společnosti K-OKNA Group, s.r.o.    

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 11. 1. 2017 – čj. ČOI 5784/17/3000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena