Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 23. 11. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 8. 11. 2021 (sp.zn. ČOI 142224/1277/30/21) týkající se výsledku šetření osobních ochranných prostředků (respirátory FFP2) u spol. TEX – TECH.  Žadateli bylo sděleno, že kontrolou bylo zjištěno porušení právní povinnosti uvedené v čl. 16 a čl. 17 odst. 3 nařízení o osobních ochranných prostředích, což nasvědčuje spáchání přestupku ve smyslu ust. § 54 odst. 3 písm. a) zákona o posouzení shody. Na základě vymezených kontrolních zjištění bude se spol. TEX –TECH zahájeno správní řízení pro porušení zákona o posouzení shody. S ohledem na počet i v současné době nadále probíhajících kontrol  s uvedenou společností a s ohledem na požadavek procesní ekonomie spočívající v jejich projednání v rámci společného  řízení, nelze výsledek tohoto řízení v tuto dobu předjímat.  Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky dne 16. 11. 2021 – čj. ČOI 145026/21/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena