Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 23. 4. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 10. 4. 2018 na žádost týkající se výsledku šetření provedeného na základě podnětu žadatele ve společnosti FB Invest, s.r.o.    

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 5. 4. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 4690/18/3000, týkající se výsledku šetření provedeného na základě podnětu žadatele ve společnosti FB Invest, s.r.o.    

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 10. 4. 2018 – čj. ČOI 48673/18/3000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena