Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 23. 5. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 9. 5. 2022, čj. ČOI 63164/22/3000 týkající se kontroly výrobku lahev na šlehačku. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 16. 5. 2022 – čj. ČOI 64956/22/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena