Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 24. 1. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci na žádost ze dne 12. 12. 2019 (čj. ČOI 161166/19/3000) týkající se výsledku kontroly u společnosti MEDIK HAUS, s.r.o.  
Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky (dopis ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 15. 1. 2020 – čj. ČOI 6301/20/3000.

 

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena